Begivenheder

Ordinær generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. februar 2023 kl 19.00 i sejlklubbens klubhus.  Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal iflg. vedtægterne indeholde følgende punkter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år 4. Fastsættelse […]