Kontingentsatser 2024

 
Aktivitetskontingent – Jollesejlads, Surf & SUP (deltag i alle aktiviteter inkl. udstyr)

Junior (under 18 år): 300 kr. 

Voksne: 500 kr. 

 

 

Kontingent for bådejere – gælder både kølbåde og motorbåde (nødvendigt for at deltage i klubbens planlagte isætninger og optagninger):

Enkeltmandsmedlemskab: 500 kr. 

Familie (bådejer + samlever): 700 kr. 

Gastemedlemskab: 300 kr. (nødvendigt for deltagelse i kapsejlads og kvindesejlads)

 

 

 

Brug nedenstående indmeldelsesblanket og bliv medlem af Gjøl Sejlklub:

Indmeldelsesblanket til sejlklub (gast, sejl- og motorbåde)

Indmeldelsesblanket (jollesejlere og surfere)

Indmeldelsesblanket SUP (Stand Up Paddling)

10

12