STAND UP
PADDLE

For at begynde til SUP skal du melde dig til et introduktionshold med en introaften af ca. to timers varighed. Ved introforløbet sørger vi for, at du bliver ordentligt præsenteret for klubben, møder andre nye medlemmer og instruktører, samt får viden om udstyrsregler, sikkerhed og optimerer dine basale SUP-færdigheder. 

Efter introforløb og tilmelding til Gjøl Sejlklub kan du frit benytte dig af klubbens udstyr. Der er som udgangspunkt ingen træningsaftener for SUP, men har du været på SUP-intro kan du frit benytte dig af klubbens andre aktiviteter som windsurfing og jollesejlads, som finder sted hver onsdag fra kl. 17-19. Her vil du også kunne benytte SUP-udstyret. Se mere herunder:

https://gjol-sejlklub.dk/windsurf/

https://gjol-sejlklub.dk/jolle/

Medlemskab:

Kontingent for sæsonen 2024 er:

Junior (under 18 år): 300 kr. 

Voksne: 500 kr. 

Når du melder dig ind, er introkurset inkluderet. 

Herudover stiller klubben våddragter, redningsvest og udstyr til rådighed, samt må man deltage i klubbens øvrige aktiviteter. 

For mere info kontakt Torben Pedersen:

skovvang222@yahoo.dk, 30 25 81 28. 

4

7