Gjøl Sejlklub’s formål, er at skabe udfoldelsesmuligheder for de sejlsportsudøvere, der er tilknyttet klubben. Bestræbelserne gælder for aktivitet af både turmæssig, og konkurrencemæssig art. Klubben varetager medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder og de idrætsorganisationer den er tilknyttet.

Klubbens formål er at fremme kendskab til sejlsport via ungdomsarbejde på maritime områder. Gjøl Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion, og hermed underkastet Dansk Sejlunions love og vedtægter.
Gennem medlemskab af Dansk Sejlunion er Gjøl Sejlklub også medlem af Dansk Idrætsforbund og på lignende vis underkastet ldrætsforbundets love og vedtægter.

Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, efter Folkeoplysningsloven. Klubben er almennyttig, og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og vedtægter.

1

4

8