På denne side vil du finde generelle informationer omkring kvindesejlads i GSK – Gjøl Sejlklub

Kvindesejlads foregår i sæsonen hver anden tirsdag i lige uger med skippermøde kl. 17.30, hvor vi alle mødes i GSK – klubhuset.

 

Alle sejlerkvinder kan deltage i vores kvindesejladser uanset erfaring, alder og niveau.

Kvindesejlads havde sin spæde start i efterårssæsonen 2022, og efterspørgslen er taget til. I hvilke både vi sejler ud i anhænger af, hvor mange der deltager og vil blive fordelt ud fra erfaring, så alle får mulighed for at at udvikle sine sejlegenskaber.

Vores ambition er fællesskab, gode oplevelser på vandet og i at udvikle vores rolle som skipperinder uden mænd. Også det at flytte egne grænser og opbygge mere mod og tryghed på vandet. 

Det er også muligt at melde sig ind som gast og komme med en skipperinde ud at sejle, hvis du ikke selv kan stille med en båd.

 

Kvindesejlads holder sommerferie pause i uge 26 til og med uge 32.

De enkelte sejladser kan ændre sig i løbet af sæsonen, så følg med i vores aktiviteter på facebooksiden: https://www.facebook.com/groups/gjolsejlklub

 

På facebooksiden vil der løbende blive opdateret med billeder, video og korte indlæg om hvordan sejladserne er gået, samt hvordan vores aktiviteter bliver planlagt i den enkelte sæson.

Planlagte kvindesejladser i 2024:

28. maj

11. juni

20. august

3. september

17. september

 

 

 

 

 

 

Kvindesejladsudvalget:
Camilla Andersen – camilla28andersen@gmail.com 

Malene Tylak Rodkjær –malenetylak@gmail.com 

Merete Drustrup

Medlemskab:

For at have adgang til at sejle kvindesejlads skal du være medlem af sejlklubben og derved Dansk Sejlunion. Der er flere slags medlemskab enten som gast, sejl- er motorbåd.

Find indmeldelsesblanket under fanen ‘Bliv medlem’:

https://gjol-sejlklub.dk/indmeldelsesblanketter/

Som medlem af GSK – Gjøl sejlklub, har du mulighed for at deltage i fælles arrangementer, deltagelse i kvindesejlads, kapsejlads, undervisningsaftener, brug af klubfaciliteter og servicebygning, og du får løbende relevant information via mail fra sejlklubben.

8

10

13