Der indkaldes herved til generalforsamling den 25. maj 2021 kl 19.00. Bestyrelsen håber på, at forsamlingsforbuddet er lempet så meget, at generalforsamlingen kan holdes indendørs i klubhuset; hvis dette ikke er tilfældet holdes generalforsamlingen udendørs på terrassen foran klubhuset. Generalforsamlingen indledes med en noget forsinket standerhejsning.

Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punker.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse. (Carl-Johan Dissing, Joachim Danckert og Andreas Poulsen er på valg, og alle genopstiller)
7. Valg af revisorer
8. Valg til div. udvalg
9. Eventuelt

Indkaldelse til arbejdsdag tirsdag den 11. maj kl. 18.30 og lørdag den 29. maj kl. 13.00

Klubhuset og masteskuret trænger til en gang maling, og der trænger til oprydning – rengøring i klubhus og masteskur. Så mød op og giv en hjælpende hånd

På bestyrelsens vegne

Joachim

Categories:

Tags:

Comments are closed