Ordinær generalforsamling 2024

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 13. februar 2024 kl 19.00 i sejlklubbens klubhus. 

Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal iflg. vedtægterne indeholde følgende punkter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse. På valg er Nicolaj Frederiksen, Annette Lund Jensen, Torben Pedersen og Marlene Tylak Rodkjær
7. Valg af revisorer
8. Valg til div. udvalg
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet til vedtagelse på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før afholdelsen, dvs senest den 30. januar 2024

************************************************************************************

Isætning 2024

1. isætning: 6. april

2. isætning: 20. april

Categories:

Tags:

Comments are closed