Forfatter: Joachim Danckert

Sankt Hans bål på Gjøl Havn torsdag den 23. juni. Bålet tændes kl. 20.00 (hvis vejrguderne gør det muligt).
Standerhejsning den 23. april kl. 14.00 ******************************************************************************************* Bådisætning den 9. april og den 23. april Kontakt Carl-Johan Dissing på dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkeslæt. Husk at møde 2 mand min. en time før tildelt […]
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling den 8. februar 2022 kl 19.00 i sejlklubbens klubhus.  Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punker.1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning for det […]
Husk at der er bådoptagning lørdag den 16. oktober og lørdag den 30. oktober 2021 Kontakt Carl-Johan Dissing på dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkeslæt. Husk at møde 2 mand min. en time før tildelt […]
Sankt Hans bål på Gjøl Havn onsdag den 23. juni. Bålet tændes kl. 20.30 (hvis vejrguderne gør det muligt). Grillen tændes kl. 18.00, og mad og drikke kan nydes på […]
Der indkaldes herved til generalforsamling den 25. maj 2021 kl 19.00. Bestyrelsen håber på, at forsamlingsforbuddet er lempet så meget, at generalforsamlingen kan holdes indendørs i klubhuset; hvis dette ikke […]
Oprensningsfartøjet Avance er på vej mod Gjøl, og oprensningen af inderhavnen påbegyndes formentlig i dag fredag den 16. april, men senest i morgen. Oprensningen forventes at tage 2-3 dage og […]
Jammerbugt kommune har bedt os om at meddele, at max antal både er 20, og at de der får en tid til isætning den 10.april skal accepter, at bådende evt. […]
Husk at der iht. kalenderen er bådisætning lørdag den 10. og 24. april 2021 Kontakt Carl-Johan Dissing på dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkeslæt. Husk at møde 2 mand min. en time før tildelt tidspunkt Prisen […]

Støt vores sponsorer…