Standerhejsning den 15. april kl. 14.00

Når standeren er blevet hejst, vil der som sædvanlig blive serveret øl – vand – kaffe – the og pølser.

**********************************************************************************************

Bådisætning for medlemmer af sejlklubben den 1. april og den 15. april

Kontakt Carl-Johan Dissing på dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkeslæt. Husk at møde 2 mand min. en time før tildelt tidspunkt. 

Prisen (som den er oplyst p.t.) er kr. 500 for både op til 4 tons, kr. 700,00 for både fra 4 til 6 tons, og kr. 1000 for både fra 6 til 8 tons. Ved både over 8 tons aftales direkte med vognmanden – Aalborg Vognmandsforretning 40191888.

Betalingen sker i klubhuset INDEN bådisætning finder sted. Der kan kun betales med kontanter: en kuvert, mærket med navn og bådnavn, indeholdende betalingen (aftalte penge)  afleveres til kassemesteren i klubhuset.

 OBS – Husk at have din mobiltelefonen ved hånden

**********************************************************************************************

Anskaffelse af kølbåd ?

Øhøj medlemmer, frivillige og bådenstusiaster.

Sejlklubben går med tanker om at udvide  bådpakken i klubben til en mindre sejlbåd.
Tanken er, at vi kan sejle ud flere sammen i en mindre sejlbåd/skolebåd, så både børn, unge og voksne kan prøve kræfter med sejlsporten og endda deltage i kapsejladser eller andre måske lidt længere ture f.eks. en is i Nibe. På den måde kan vores trænere også tage et mindre “hold” med på vandet, og desuden har det nye kvindehold en båd at prøve kræfter med.

Her kommer I ind i billedet.

Vi har brug for frivillige at bistå og/eller varetage vedligeholdelse af sådan en båd og måske nogle af andre mindre både i klubben.

Desuden vil du/I få mulighed for at sejle weekendture og på ferie i båden med forbehold i forhold til sejlklubbens aktiviteter.

Så går du og brænder for nogle timers bådarbejde og hygge på havnen med andre frivillige, så kontakt en af os fra bestyrelsen.

Vi glæder os til at høre fra dig.

/Bestyrelsen GSK sejlklub

Categories:

Tags:

Comments are closed