Sankt Hans bål på Gjøl Havn onsdag den 23. juni kl. 20.30

Sankt Hans bål på Gjøl Havn onsdag den 23. juni.

Bålet tændes kl. 20.30 (hvis vejrguderne gør det muligt).

Grillen tændes kl. 18.00, og mad og drikke kan nydes på terrassen. Klubben kan ikke føre kontrol med om coronareglerne for brug af klubhuset overholdes; så indtil videre er klubhuset lukket. Det er også op til den enkelte at sørge for at coronarestriktionerne bliver overholdt.

Categories: