Dag: 13. november 2021

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling den 8. februar 2022 kl 19.00 i sejlklubbens klubhus.  Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punker.1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens beretning for det […]