Til farvandets brugere omkring Limfjordsbroen

Aalborg Kommune er i gang med at opgradere styringen af bomme og signaler på Limfjordsbroen i Aalborg. I forbindelse med skift fra det gamle system til det nye system er der brug for en spærring af gennemsejling af klapfaget på 24 timer. Denne spærring er nødvendig, da broens bomme og signaler vil være ude af drift og Aalborg Kommune ikke kan garantere sikkerheden for vejtrafikken i forbindelse med en klapåbning.

Spærringen være foregå i tidsintervallet fra tirsdag d. 13. december kl. 00.00 til kl. 23.59. Tidspunktet er valgt pga. erfaringsmæssigt er der lav erhvervstrafik og næsten ingen lystsejlere i tidsrummet.

Aalborg Kommune ønsker at høre farvandets brugere omkring denne spærring. Kommentar hertil ønskes fremsendt til Kaare Hedegaard, kahd@cowi.com senest tirsdag d. 8. november 2022.

Aalborg Kommune beklager på forhånd disse gener, som en spærring medfører. Med venlig hilsen / Best regards

Kaare Havenga Hedegaard
Senior Project Manager, M.Sc.
Transport Infrastructure, DK North

COWI A/S
Visionsvej 53
9000 Aalborg
Denmark

Direct: +45 56 40 76 74
Mobile: +45 40 23 76 74
Email: kahd@cowi.com

Categories:

Tags:

Comments are closed