I denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om Fyn, mens de lå […]
Da COVID-19 medførte en masse restriktioner i forhold til afholdelse af kapsejladser valgte vi at udskyde […]
Så er vi klar til igen at sejle med elever fra Gjøl Skole Vi sejler med […]
Man kan igen kommer ind og ud af Gjøl Havn. Indsejlingen til Gjøl Havn er nu […]