Velkommen til Gjøl sejlklub

Bådoptagning for medlemmer af sejlklubben den 14. oktober og 28. oktober 2023 Kontakt Carl-Johan Dissing på dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkeslæt. Husk at møde 2 mand min. en time før tildelt tidspunkt.  Prisen (som […]
Selvom der blev arbejdet flittigt torsdag den 10. august blev vi ikke færdige med den nye surf-station. Den  nye surf-station bliver indviet lørdag den 26. august kl. 11.00, så da […]
Så du den fine omtale af klubbens nye surf-station i Aalborg Stiftstidende ?. Hvis ikke kan du finde et link på klubbens facebook side. Men der er brug for hjælp […]
Som sædvanlig arrangerer sejlklubben Sankt Hans bål på havnen. Bålet tændes (om vejrguderne vil det) kl. 20.00. Klubbens gasgrill kan benyttes på klubbens terrasse; så kom på havnen og få […]
Standerhejsning den 15. april kl. 14.00 Når standeren er blevet hejst, vil der som sædvanlig blive serveret øl – vand – kaffe – the og pølser. ********************************************************************************************** Bådisætning for medlemmer […]
Foredrag tirsdag den 21. marts kl. 19.30 i klubhuset om Sikkerhed til søs og Dansk Søredningstjeneste Dansk Søredningsselskab, Løgstør afdeling v. Holger Pedersen og Anders Bloksgaard kommer og fortæller om […]
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling tirsdag den 14. februar 2023 kl 19.00 i sejlklubbens klubhus.  Dagsordenen ved ordinær generalforsamling skal iflg. vedtægterne indeholde følgende punkter.1. Valg af dirigent2. Bestyrelsens […]
Til farvandets brugere omkring Limfjordsbroen Aalborg Kommune er i gang med at opgradere styringen af bomme og signaler på Limfjordsbroen i Aalborg. I forbindelse med skift fra det gamle system […]
Festen er for alle medlemmer af klubben + ledsager.  Deltagerantallet er begrænset (max 48), SÅ TILMELD DIG/JER HURTIGST MULIGT via mail til Bente Bjørn (bentebjorn50@gmail.com)
Bådoptagning for medlemmer af sejlklubben den 15. oktober og 29. oktober Kontakt Carl-Johan Dissing på dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkeslæt. Husk at møde 2 mand min. en time før tildelt tidspunkt.  Prisen (som den […]