Menu:

NYHEDER:

Quick link:

GSK's Facebook gruppe

____________________________

GSK's Sponsors

 

Links:

- GSK

Velkommen til Gjøl Sejlklub

---------------------------------------------------
OBS
Vanddybden i indsejlingen er reduceret meget så kontroller vand-
standen omhyggeligt inden gennemsejling og sejl med lav hastighed.
------------------------------------------------------------------CJD 15.10.16


Husk der er fælles bådoptagning den 15. og 29. okt. 2016
Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk og få tilsendt klokkesæt. Husk at møde med 2 personer senest en time
før tildelttidspunkt og have gjort stativet klar. Prisen er kr. 400,00 for både op til 4 tons og kr. 600,00 for både fra 4 til 
6 tons. Ved både med større vægt aftales direkte med vognmanden - Aalborg Vognmandsforretning 40254588. For
ikke medlemmer tillægges kr. 300,00.  Betaling sker i klubhuset inden bådotagningen finder sted. Husk sejlklubben
er vært ved en kop kaffe og en bid brød i forbindelse
med optagningen.
OBS - husk at have mobiltelefonen ved hånden på optagelsesdagen.
---------------------------------------------------------------

STANDERSTRYGNING

AFRIGGERFEST

Lørdag d. 22. oktober kl. 18.00

 

Festen starter med at vi går udenfor og stryger standeren. Herefter forgår resten af festen indenfor i klubhuset, hvor der bydes på en overdådig middag tilberedt af Susanne Barrett. Middagen omfatter

Forret:

Hovedret:

Dessert:

Prisen for dette overdådige måltid er 50 kr per person. Som sædvanligt kan der købes vin, øl og vand til meget favorable priser.

Tilmelding hurtigst muligt (og senest d. 13/10 - kl 18.00)  til

Bente 20685022 el. bente@danckert.dk

eller

Birgit 60506369 el. birgit.jakobsen1000@gmail.com

 

________________________________________________

Vigtige datoer til kalenderen

 

1. optagning -- lørdag d. 15. oktober
Standerstrygning- afriggerfest--- lørdag d. 22. oktober
2. optagning ---- lørdag d. 29. oktober

Husk at få dig tilmeldt optagning og afriggerfest

Se evt med på facebook


_______________________________________________

HUSK
TUREN GÅR TIL GJØL PÅ LØRDAG
den 13.august 2016

Festlighederne starter med kaffebord kl. 10.00 og aktiviteter og underholdning fortsætter fra kl. 10.30 til 15.30 med mulighed for at gøre en god handel og spise en flot sildebordsfrokost og efterfølgende kaffe og kage, så man har energi til at
prøve at sejle, surfe, jollesejle, ro, stå på vandski og tage mærke i frisvømning.
Dagen kan evt. slutte af med at hygge sig i klubhuset med egen grill-mad for vores grill er selvfølgelig klar.

------------------------------------------------------------------------------

Sankt Hans 2016
Traditionen tro holder vi Sankt Hans på Gjøl Havn, hvor vi
tænder bålet kl. 20.30 og synger midsommervisen ved bålet.
Alle er velkommen.

De medlemmer, som gerne vil hygge sig med lidt grilmad inden bålafbrændingen, er velkommen til at anvende klubbens gasgril
som vil være tændt. 
-------------------------------------------------------------------------------------------

OBS
Oddesundbroen er spærret fra den 14. - 23.juni
og åbner kun 1 gang i timen i juni, juli og august
---------------------------------------------------------

Husk der er standerhejsning lørdag d. 16.april
kl. 15.00 - klubben er vært ved lidt mad og drikke

---------------------------------------------------------------

Husk der er fælles bådisætning d. 16. og 30. april 2016

Kontakt Car-Johan på mail dissing@dissing.dk med oplysninger om navn, dag, båd-type og eventuelt vinterplads, så får I svar om tidspunkt. Husk at mødetid for 2 perso-ner er min. 1 time før isætning. Pris kr. 400,00 for både op til og med 4 tons, kr. 600,00 for både fra 4 tons til og med 6 tons. Ved både med større vægt aftales særskilt direkte med vognmanden. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Afreg-ningen sker i klub-huset inden optagningen finder sted. Husk klubben er vært ved kaffe og brød i huset.

OBS - husk at have mobiltelefonen ved hånden på isætningsdagen.
----------------------------------------------------------

Der er nu afholdt GSK's generalforsamlingen 2016.

Formandens beretning og referatet af generalforsamlingen kan læses....

her >>

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Der indkaldes til generalforsamlingen i Sejlklubben tirsdag d. 9 feb-2016 kl. 19 !!

Generalforsamling afholdes i klubhuset på Gjøl Havn.
Forslag til evt. skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse.
Dagsorden i følge vedtægter :
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisorer.
8. Valg til div. udvalg.
9. Eventuelt

Mvh Bestyrelsen - 18/11-2015.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afriggerfest 2015.

Kære GSK medlem,

Vi inviterer hermed til standerstrygning lørdag d. 24. oktober kl. 13.00 med efterfølgende afriggerfrokostbord for børn og voksne.

Vi starter traditionen tro med at stryge standeren og synger en lille sang. Derefter går vi indenfor til et stort og hyggeligt frokostbord.

Pris pr. person kr. 50,-.

Sodavand og øl/vin kan købes.

Afhængigt af vejret laver vi lidt underholdning for børnene i form af krabbevæddeløb/skattejagt eller indelege.

Dessert, pandekager med is, forventes ca. kl. 16.

For de morgenfriske er der morgenkaffe i sejlklubben fra kl. 9 samt et stykke brød.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Aktivitetsudvalget

Tilmelding senest søndag d. 18. oktober til:

Bente: 20685022 el. bente@danckert.dk

Birgit: 60506369 el. birgit.jakobsen1000@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Husk tilmelding til bådoptagning.

Husk der er fælles bådoptagning d. 17 og 31 Oktober.

Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk med oplysning om navn, dag, båd-type og evt. vinterplads, så får I svar om tidspunkt. Husk mødetid for 2 personer er min. 1 time før optagning under forudsætning af at stativ er tilpasset. Pris kr. 400,00 for både op til og med 4 t, kr. 600,00 for både fra 4 til og med 6 t. Ved både med stør-re vægt aftales særskilt direkte med vognmanden. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Afregning sker i klubhuset inden optagningen finder sted.
Husk klubben er vært ved kaffe og brød i klubhuset.
OBS OBS OBS
HUSK AT HAVE STATIVET TILPASSET I TIDE ELLERS KAN DET KOMME PÅ TALE AT MAN FREMOVER SKAL BETALE EKSTRA FOR TID UDOVER DE 20 MIN DER ER AFSAT TIL HVER ENKELT OPTAGNING.

--------------------------------------------------------

Høring angående spærringer for sejlende.

Jernbanebroen over Limfjorden.Etablering af nyt maskineri og supplering af klapkonstruktioner.

Se filen her.

-------------------------------------------------------

Se hele programmet her

-------------------------------------------------------

INFO om limfjordsbroen (Tall Ships Race 2015)

The Tall Ships Races 2015
I forbindelse med fyrværkeriet mandag d. 3. august afspærres Limfjordsbroen som følger:

Kl. 12.00: Limfjordsbroen vil blive lukket for fodgængere og cyklister på østsiden. Der er åbent for almindelig trafik frem til kl. 18.

Kl. 18.00: Halvdelen af broen lukker dvs. østsidens kørebaner lukkes. Der vil være totalt lukket for kørsel i privatbil – kun offentlig trafik vil være tilladt. Samtidigt bliver der lukket for fodgængere og cyklister over broen.

Kl. 20.00: Total lukning af broen – også for offentlig trafik

Kl. 23.00: Fyrværkerishow

Kl. ca. 00.00: Broen åbnes for trafik
Ovennævnte lukning gør sig også gældende på vandsiden for sejlende. Der opsættes afspærring ca. 200 meter fra broen, og afviserbåde samt hjemmeværn og politi vil også være på vandet.
Umiddelbart efter fyrværkeriet vil der være en broåbning for sejlskibe.

-------------------------------------------------------

Sankt Hans 2015

Husk !! vi som de tidligere år, samles til denne årlige tradition i sejlklubben d.23/6-2015.

Vi tænder bålet kl 20:30 og synger midsommer ud med bålet.

Til de medlemmer som gerne vil hygge sig med lidt grilmad, inden bålafbrændingen, er man velkommen til at benytte vores gasgril som står klar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
Ny nøgle !
I morgen, onsdag den 25 februar, bliver låsene til klubhus, masteskur, rum med surfergrej, det nye værksted samt mastekranen skiftet.

Bytning af gammel nøgle til ny sker ved henvendelse til Joachim Danckert, Hammergårdsvej 18, Gjøl (tlf.: 29820420, e-mail: joachim@danckert.dk).

Hvis du ikke allerede har en nøgle, kan du erhverve dig en ny for kr. 150.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vil du med til Fredericia søndag den 8.marts

Der er bådudstilling med alt det nyeste indenfor sejlsport og et godt program forhele søndagen fra kl 10-17.

Det tager ca. 2 timer og 28 minutter at køre fra Gjøl til messecenteret i Fredericia.Vi planlægger derfor afgang fra Gjøl kl 7.30.

Hvis du eller I gerne vil køre alene, gør I det, - og ellers kan vi aftale at køre sammen.

Vi kan spare 25 kroner på entrebilletterne, hvis vi køber flere end 10 billetter.Send mig senest 3.marts 2015 en besked,

hvis I vil med sejlklubben til Fredericiasøndag den 8. marts. Så samler jeg tilmeldingerne og lægger en plan for eventuelfællestransport.

Send din besked til bente@danckert.dk eller læg en sms på 20685022

Se det hele incl. program for dagen her.

------------------------------------------------

Den årlige generalforsamling for 2015 er nu afholdt.

Se referat og beretning her:

------------------------------------------------

Snart går det løs!

Inden længe går mange af os i gang med forårsklargøringen af båden. Og allerede nu i det tidlige forår drømmer mange af os også om den kommende sæsons sejlture. Nogle af os er allerede gået i gang med planlægning af sejlture og sommerferie.

 

På Dansk Sejlunions hjemmeside kan vi finde inspiration. På hjemmesiden har bådejere og sejlere, der søger oplevelse, en lang række muligheder i forhold til at finde viden om forårsklargøring af båd og inspiration til planlægning af sæsonens sejlads.

 

Ligeledes har man som medlem i Gjøl Sejlklub en række medlemsfordele via vores medlemskab i Dansk Sejlunion. Se mere i denne artikel på Dansk Sejlunions hjemmeside: http://www.sejlsport.dk/nyt/2015/03/tursejler-saesonen-staar-for-doeren

 

-----------------------------------------------------------

Husk tilmelding til bådisætning

Husk der er fælles bådisætning d. 18.april og den 2. maj 2015.

Kontakt Carl-Johan på mail dissing@dissing.dk med oplysning om navn, dag, båd-type og evt. vinterplads, så får I svar om tidspunkt. Husk mødetid for 2 personer er min. 1 time før isætning. Pris kr. 400,00 for både op tilog med 4 t, kr. 600,00 for både fra 4 til og med 6 t. Ved både med større vægt aftales særskilt direkte med vognmanden. For ikke medlemmer tillæges kr. 300,00. Afregning sker i klubhuset inden optagningen finder sted. 

Husk klubben er vært ved kaffe og brød i klubhuset.

OBS - husk at have telefon ved hånden på isætningsdagen
CJD 25.01.15

------------------------------------------------------------------------

Hjælp med til at kortlægge sejlernes aktiviteter på havet

Sejlere og surfere har nu en unik mulighed for at påvirke fremtidens udnyttelse af havet og kystområderne. Den nuværende viden om sejlernes færden på vandet er meget begrænset – og uden viden er der øget risiko for at ramme områder med sejladsaktiviteter, når der skal anlægges nye havvindmølleparker, havbrug og lignende.

Derfor er det vigtigt at få kortlagt sejleres aktiviteter til brug for den fremtidige arealplanlægning på havet. Ikke mindst i forhold til de områder, der har særlig interesse for sejlads og surfing.

Kortlægningen er i fuld gang via et projekt, der udføres af Københavns Universitet med støtte fra Tips- og Lottomidler.

Den brugerbaserede kortlægning foregår ved, at du som udøver på vandet markerer de steder, du anvender til forskellige aktiviteter. Dine markeringer plotter du ind på et interaktivt kort på www.havfriluftsliv.dk.

Man kan tegne sin rute ind på kortet eller uploade sin rute fra navigationsfiler i gpx-format. På www.havfriluftsliv.dk finder du yderligere vejledning.

Dansk Sejlunion opfordrer alle klubber, sejlere, windsurfere, kitesurfere og SUP’ere til at deltage i kortlægningen.

Resultaterne bliver frit tilgængelige, og der kan laves kort specielt for hver enkelt aktivitet.

Følg også projektet på www.facebook.com/havfriluftsliv – herfra kan du dele opfordringen med dit netværk.

 

------------------------------------------------------------------------

Har du styr på de juridiske og evt. økonomiske problemer for fritidssejlere ?

Benjamin Kristensen fra duelighedsklubben (www.duelighed.dk) har skrevet et par små artikler der omhandler de emner.

Sejlads med passagerer ombord http://www.duelighed.dk/erhverv_eller_fritid/vejledning.htm
Bugsering og bjærgning http://www.duelighed.dk/bugsering_bjaergning/index.htm

------------------------------------------------------------------------